X

Help! Thay Đổi Nền Nhà. Có Ai Cho Tớ Tí Lời Khuyên Nào Không?

Sửa nhàphòng kháchphòng làm việcthay nền nhà
mr X.2 năm trước

Trước sàn nhà mình dùng thảm, giờ mình muốn đổi sang nên gỗ. Ai có ý kiến gì không?

Help! Thay Đổi Nền Nhà. Có Ai Cho Tớ Tí Lời Khuyên Nào Không?

Trả lời