X

Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết được xác định theo thực tế triển khai

Theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch có nêu rõ Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị được xác định bằng định mức chi phí quy hoạch nhân với quy mô quy hoạch.

Tuy nhiên một dự án của chúng tôi có rạnh giới quy hoạch là 20ha nhưng trong đó có 10ha giữ nguyên hiện trạng 10 ha thực hiện quy hoạch mới.

Vậy cho hỏi chúng tôi chỉ tính chi phí quy hoạch cho 10ha thực hiện có hợp lý hay không? 

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết áp dụng các quy định tại Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch và được xác định bằng mức chi phí quy hoạch nhân với quy mô thực hiện quy hoạch theo thực tế triển khai.

   

  Vụ Kinh tế Xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng