X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trọn gói thế nào?

Đơn vị tôi đang làm chủ đầu tư một dự án đường giao thông liên xã có tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 15 tỷ đồng. Hợp đồng xây dựng là loại hợp đồng trọn gói, dự phòng cho yếu tố trượt giá và phát sinh khối lượng đã được đưa vào giá gói thầu (2%). Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cự ly vận chuyển đất đổ thải không thể thực hiện theo đúng thiết kế dẫn đến tăng cự ly vận chuyển. Một số vị trí sạt lở do địa chất kém… dẫn đến phải hót đất sạt, bổ sung kè rọ đá để chống sạt lở. Trong trường hợp này chủ đầu tư được điều chỉnh phát sinh những hạng mục nào hay không được điều chỉnh?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng