X

Chức năng, nhiệm vụ của chứng chỉ hành nghề xây dựng

Tôi học cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, tới năm 2018 đã công tác được hơn 5 năm kinh nghiệm. Năm 2017 tôi có mở 1 công ty tư vấn, hiện tại tôi muốn thi để lấy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nhưng còn 1 số thắc mắc sau:

1. Tôi có được thi chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát nhiều lĩnh vực không?

2. Nếu tôi có chứng chỉ kỹ sư định giá, chứng chỉ thiết kế, và tôi là giám đốc, vậy trong hồ sơ thiết kế của tôi, tôi có được ký từ giám đốc, chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán của cùng 1 công trình không?

3. Công ty tôi chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, vậy công ty tôi có được tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình nhóm C, cấp IV chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật không? 

Trả lời
 • Nam1 năm trước

  Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam đã quy định cụ thể về điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng, đề nghị công dân Nguyễn Tô Trung Hiếu nghiên cứu thực hiện.

  2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 08/2018/TT-BXD: “mỗi cá nhân thuộc tổ chức có thể đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, tham gia thực hiện các công việc khi đáp ứng được điều kiện năng lực tương ứng theo quy định”, do đó nếu công dân Nguyễn Tô Trung Hiếu đáp ứng được các điều kiện năng lực tương ứng thì được đảm nhận các chức danh đó.

  3. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điểm 1 Khoản 20 Điều 1 Nghị định số l00/2018/NĐ-CP.

  CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

  Nguồn: Bộ xây dựng