X

Điều kiện chủ đầu tư được tự quản lý dự án

Cơ quan tôi có ban cơ sở vật chất có các cán bộ có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, chứng chỉ hành nghề về quản lý dự án (trước đây đã từng quản lý các dự án xây dựng cơ bản). Vậy xin hỏi, các dự án cải tạo sửa chữa có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 10 tỷ đồng thì chủ đầu tư có thể tự tổ chức quản lý thực hiện dự án đó nhưng không thanh quyết toán chi phí quản lý dự án được không (không thuê Ban chuyên ngành)? Các dự án cải tạo, sửa chữa (không phải dự án xây dựng mới) có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 10 tỷ đồng thì có bắt buộc thuê ban quản lý dự án chuyên ngành để quản lý các dự án không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

  Theo quy định Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 thì chủ đầu tư được sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

  Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện quản lý dự án.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng