X

Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng khi mời thầu

Có bắt buộc phải đưa vào trong nội dung của hồ sơ mời thầu yêu cầu về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức và chứng chỉ hành nghề an toàn lao động của cá nhân để đánh giá và lựa chọn nhà thầu hay không?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. Vì vậy, đề nghị Ông/Bà nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện theo quy định pháp luật.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng