X

Điều kiện cá nhân được thiết kế hệ thống thoát nước mặt của công trình

Người có chứng chỉ hành nghề thiết kế đường và cầu giao thông, trong dự án đường giao thông có hệ thống cống thoát nước mưa mặt đường. Như vậy kỹ sư nêu trên có được thiết kế cống thoát nước mưa mặt đường hay không? Hay phải do người có chứng chỉ thiết kế thoát nước thực hiện.

Trả lời
  • Huyền Kyubi1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ thì được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ (bao gồm cả hệ thống thoát nước mặt của công trình) phù hợp với hạng năng lực.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng