X

Người nước ngoài được mua nhà trong trường hợp nào?

Tôi kết hôn với người nước ngoài vào năm 2012. Năm 2016, tôi và vợ ký hợp đồng mua căn hộ của Công ty Phú Mỹ Hưng. Nay, căn hộ vẫn đang thanh toán, chưa bàn giao, nhưng vợ chồng tôi không còn nhu cầu sử dụng, muốn chuyển nhượng cho một người nước ngoài khác đứng tên hợp đồng mua bán. Tôi xin hỏi, theo quy định hiện hành thì người nước ngoài có được mua lại nhà do cá nhân nước ngoài bán không, hay chỉ được mua của chủ đầu tư? Có được mua nhà của cá nhân người Việt Nam bán hay không? Tôi và vợ đã lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung, trong đó căn hộ là tài sản do vợ tôi mua và toàn quyền sở hữu, vậy vợ tôi có được bán lại nhà cho người nước ngoài không?

Trả lời
 • mrbalick1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì “tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 của Nghị định này”.

  Đối chiếu với quy định nêu trên, nếu cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì chỉ được mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc mua của tổ chức, cá nhân đã mua nhà ở tại Việt Nam sau đó bán lại. Cá nhân nước ngoài không được mua nhà ở của người Việt Nam.

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng