X

Áp dụng các mã hiệu định mức cho công tác lắp đặt ống nhựa

Khi lắp đặt ống nhựa trong sàn bê tông để luồn dây diện thì áp dụng mã hiệu định mức nào là chính xác?

Ví dụ: BA.14302: Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa PVC đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 20mm hay BA.14402: Lắp đặt ống nhựa PVC đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 20mm?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc áp dụng các mã hiệu cho công tác lắp đặt ống nhựa trong sàn bê tông để luồn dây điện phải căn cứ vào thiết kế, nếu thiết kế nổi thì áp dụng mã hiệu nổi, nếu thiết kế chìm áp dụng mã hiệu chìm theo quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình và Đơn giá dự toán xây dựng công trình của các tỉnh thành.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng