X

Điều kiện người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam

Hiện tôi có mua một căn hộ chung cư của một chủ đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh và có nhu cầu bán lại căn hộ này cho bạn tôi mang quốc tịch nước ngoài. Khi tôi hỏi thủ tục tại Chủ đầu tư căn hộ, họ yêu cầu tôi làm thủ tục chuyển nhượng Hợp đồng mua bán tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên, khi tôi và bạn tôi làm thủ tục tại văn phòng công chứng, công chứng viên căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở không chấp nhận việc chuyển nhượng trên và không thực hiện các thủ tục để làm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán từ tôi sang bạn tôi. Vậy, việc văn phòng công chứng không thực hiện các thủ tục liên quan việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán từ tôi sang bạn tôi là đúng hay sai? Bạn tôi là người nước ngoài có thể mua lại căn hộ thuộc dự án đầu tư từ một tổ chức Việt Nam mà tổ chức này là tổ chức mua sỉ 100 căn hộ và bán lại cho khách hàng được không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 của Nghị định này và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải quyết theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này”.

  Đối chiếu với quy định nêu trên thì người nước ngoài chỉ được mua nhà ở của chủ đầu tư dự án nhà ở mà dự án đó không thuộc khu vực bảo đảm an ninh quốc phòng hoặc mua lại nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (Nghị định 99/2015/NĐ-CP không quy định người nước ngoài được mua căn hộ từ cá nhân là người Việt Nam).

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng