X

Quy định về năng lực hoạt động xây dựng khi mời thầu

Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đang triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (thuộc công trình dân dụng, cấp III) có giá trị khoảng 2,7 tỷ đồng. Căn cứ Khoản 5, Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 17/2016/TT-BXD, chúng tôi đã đưa nội dung yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu là đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực gói thầu. Tuy nhiên hiện nay Sở Xây dựng tỉnh chưa cấp Chứng chỉ năng lực cho đơn vị nào trong tỉnh, tôi xin hỏi, yêu cầu như trên là đúng hay sai? Việc đánh giá hồ sơ dự thầu căn cứ vào năng lực hoạt động xây dựng đã được công bố trên trang thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình có hợp lý không?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 1/9/2016 của Bộ Xây dựng thì việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức được thực hiện từ ngày 1/9/2016.

  Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2016 đã thay thế Thông tư số 11/2014/TT-BXD, do đó việc đăng tải thông tin năng lực của tổ chức hiện nay áp dụng theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng