X

Công ty cổ phần có được tự lập ban quản lý dự án?

Công ty tôi là công ty cổ phần chuyên ngành về du lịch và bất động sản, có 2 cổ đông lớn góp vốn thành lập, là công ty có vốn Nhà nước. Công ty tôi đang chuẩn bị đầu tư thêm 1 dự án du lịch có giá trị trên 100 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển công ty và vốn vay khác. Tôi xin hỏi, công ty của tôi có được sử dụng bộ máy quản lý và thuê thêm cá nhân có đủ chứng chỉ hành nghề quản lý dự án để thành lập ban quản lý dự án của mình không?

Trả lời
  • Tung Anh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Trường hợp dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác (không phải nguồn vốn Nhà nước) thì hình thức quản lý dự án sẽ do người quyết định đầu tư quyết định.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng