X

Điều kiện bổ sung vốn góp và điều chỉnh thiết kế công trình

Địa phương tôi chuẩn bị xây dựng công trình đình làng. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 3 tỷ đồng. Nguồn này chỉ đủ để xây dựng 2 hạng mục công trình chính, còn lại các hạng mục phụ trợ sau khi có nguồn vốn xã hội hóa thì thi công tiếp. Nay nhân dân muốn đóng góp thêm tiền để xây dựng 2 hạng mục chính đẹp và khang trang hơn, cụ thể là làm cột, kèo, mái đao to hơn so với thiết kế được duyệt. Xin hỏi, nếu làm theo yêu cầu của nhân dân có đúng pháp luật không, sau này quyết toán công trình có ảnh hưởng không? Nếu không được, thì cần thủ tục nào để làm mà không vi phạm pháp luật?

Trả lời
 • mrbalick1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc xây dựng công trình phải thực hiện theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nguồn vốn thực hiện dự án, điều chỉnh thiết kế do người quyết định đầu tư quyết định.

  Việc điều chỉnh và phê duyệt thiết kế điều chỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng