X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hiện đơn vị tôi được giao làm đại diện chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ để giao cho các hộ dân. Dự án được phê duyệt năm 2012, UBND huyện làm chủ đầu tư giao Trung tâm phát triển quỹ đất làm đại diện chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư thu từ các hộ được giao đất và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được phê duyệt kết quả đấu thầu tháng 9/2013, hợp đồng theo đơn giá. Do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, không bàn giao cho đơn vị thi công được. Đến tháng 6/2017 mới giải phóng được mặt bằng cho đơn vị thi công. Vậy tôi xin hỏi, hiện có điều chỉnh được đơn giá dự toán tại thời điểm hiện nay không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên có hiệu lực và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.


    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng