X

Xác định chi phí trong trường hợp lập lại dự án điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh

Công ty chúng tôi đã tham gia thực hiện lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình X và đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định phê duyệt bản vẽ thi công của công trình này. Chi phí lập dự án, chi phí thiết kế bản vẽ thi công của Nhà thầu chúng tôi đã được Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán theo đúng nội dung hợp đồng đã ký giữa hai bên. Nhưng đến giai đoạn thi công, do thay đổi về quy hoạch và vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên dự án không thể triển khai thực hiện được. Để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ của dự án UBND tỉnh đã có công văn chấp thuận Công ty tôi lập lại dự án và lập lại thiết kế bản vẽ thi công dự án nói trên. Vậy tôi xin hỏi : Chúng tôi có được thanh toán chi phí lập dự án điều chỉnh và thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh của công trình này không? Nếu được thanh toán thì chi phí lập dự án điều chỉnh và lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh sẽ được xác định như thế nào?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm nguyên tắc không trái với các quy định của pháp luật. Khi các bên hoàn thành đúng và đầy đủ các nội dung đã ký trong hợp đồng có hiệu lực, thì các bên đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký.

  Trường hợp do thay đổi về quy hoạch và vướng mắc về giải phóng mặt bằng, phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng đã ký kết. Căn cứ vào các quy định của pháp luật về xây dựng các bên ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng làm cơ sở thực hiện.

  Việc xác định chi phí lập dự án và chi phí thiết kế thực hiện theo hướng dẫn tại Phần II, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng).

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

  Trường hợp lập lại dự án điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, các bên căn cứ quy định của hợp đồng đã được ký có hiệu lực, khối lượng công việc cần điều chỉnh để xác định chi phí cho công việc này phù hợp với quy định.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng