X

Xác định chi phí tư vấn khi điều chỉnh dự án

Đơn vị tôi đang triển khai một dự án từ năm 2014. Trước đó, do có nhiều vướng mắc nên dự án bị dừng. Hiện dự án triển khai lại có điều chỉnh quy mô nhưng vẫn giữ nguyên giá trị tổng mức đầu tư. Tôi xin hỏi, chi phí tư vấn đầu tư được tính như thế nào?

Trả lời
  • Quang Lê Minh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời vấn đề này như sau:

    Việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện theo hợp đồng tư vấn xây dựng đã được ký kết giữa các bên có hiệu lực, trên cơ sở định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình tương ứng với từng thời kỳ.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng