X

Thẩm quyền điều chỉnh nền móng công trình

Trong quá trình thi công công trình cấp IV: Đào đất nền móng theo hồ sơ thiết kế, khi đào đất tới cốt thiết kế xuất hiện nước ngầm trong các hố móng. Chúng tôi đã lập biên bản và xử lý nền móng bằng cách đào sâu thêm 1m sau đó đệm cấp phối suối + 5% xi măng (tăng tính an toàn cho công trình). Tôi xin hỏi, việc điều chỉnh nêu trên chủ đầu tư có được quyền tự tổ chức “thẩm định” và “phê duyệt” điều chỉnh hay không, hay bắt buộc cơ quan chuyên môn về xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện thẩm định rồi Chủ đầu tư phê duyệt?

Trả lời
  • mrbalick1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng