X

Tiêu chí đánh giá lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án xây dựng lại nhà chung cư bao gồm đơn đăng ký, tài liệu chứng minh năng lực, phương án đề xuất thực hiện dự án. Vậy kính đề nghị quý Bộ cho tôi hỏi, theo quy định trên, nếu chỉ có 01 đơn vị doanh nghiệp quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thì tiêu chí đánh giá để lựa chọn chủ đầu tư như thế nào? Có cần phải xây dựng và phê duyệt tiêu chí đánh giá lựa chọn chủ đầu tư không?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP không có quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, cũng như việc xây dựng, phê duyệt tiêu chí này.

  Theo điểm d khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có trách nhiệm trình bày hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án (quy định tại Điều 4 của Thông tư số 21/2016/TT-BXD) và đề xuất về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của mình tại Hội nghị nhà chung cư để các chủ sở hữu nhà chung cư xem xét, quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án.

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

   

  Nguồn: Bộ xây dựng