X

Thời gian Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Tôi mua căn hộ thuộc chung cư N4A/B đường Lê Văn Lương, Hà Nội theo quyết định số 6045/QD-UBND ngày 7/12/2010 của UBND TP Hà Nội dành cho gia đình lão thành cách mạng. Xin hỏi theo quy định hiện hành, sau khi đã hoàn tất thủ tục trả tiền và nhận nhà, cần bao nhiêu thời gian để được cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ (sổ đỏ)?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có ý kiến như sau:

    Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không quá 50 ngày làm việc.

    Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

    Nguồn: Bộ xây dựng