X

Định mức dự toán công tác đóng, nhổ cọc

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 295/PC-TTCP ngày 06/6/2014 của bạn đọc Nguyễn Minh Hậu ở địa chỉ email nmhau@longan.gov.vn hỏi về nội dung liên quan đến việc định mức dự toán công tác đóng, nhổ cọc.

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Định mức dự toán công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen) trên mặt đất mã hiệu AC.22100 tại Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng tính cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Đối với đoạn cọc không ngập đất, hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng.

  2. Định mức dự toán công tác nhổ cọc cừ larsen bằng búa rung, cần cẩu mã hiệu AC.23200 tại Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng tính cho 100m cọc nhổ lên, không phân biệt đoạn cọc ngập đất hay không.

  Vụ Kinh tế Xây dựng
  Nguồn: Công văn 2562/BXD-KTXD, ngày 14/10/2014

  Nguồn: Bộ xây dựng