X

Vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng hỏi về nội dung liên quan đến việc vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố được tính toán trên cơ sở mặt bằng giá cả bình quân trên cả nước đối với các loại công trình xây dựng mới có tính chất phổ biến, điều kiện địa chất bình thường, mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến. Vì vậy, khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố trong việc thực hiện xử phạt hành chính theo khoản 9, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng công trình, mặt bằng giá đầu tư (quy mô công suất, công năng sử dụng, địa điểm và thời điểm đầu tư xây dựng công trình, …) để tính toán, bổ sung, quy đổi cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình khi vi phạm.

    Nguồn: Công văn 3072/BXD-KTXD, ngày 26/11/2014

    Nguồn: Bộ xây dựng