X

Thẩm quyền thẩm định dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách

Tôi đang làm việc tại Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng thuộc Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Công ty chúng tôi đang triển khai các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (thiết kế 1 bước). Theo quy định thì nguồn vốn đầu tư là vốn nhà nước ngoài ngân sách.

Tôi xin hỏi, đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (thiết kế 1 bước) thì người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 có thẩm quyền thẩm định có đúng không?

Trả lời
  • Quang Lê Minh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 57 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng