X

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ hỏi về nội dung liên quan đến thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền phân cấp cho Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của mình. Do đó, tất cả các công trình nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao từ cấp I trở xuống có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu này cấp giấy phép xây dựng.

    Nguồn: Công văn 714/BXD-HĐXD, ngày 07/04/2015

    Nguồn: Bộ xây dựng