X

Điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty Kho vận Đá bạc – Vinacomin hỏi về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng xây dựng.

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Về nguyên tắc, hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật là căn cứ pháp lý cao nhất để thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng.

  2. Theo quy định trên, trường hợp nêu tại văn bản số 1197/VLC-ĐTXD, các gói thầu thuộc dự án Mở rộng, hiện đại hóa cảng Điền Công được đấu thầu rộng rãi và có hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Vì vậy, việc điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng cần căn cứ theo điều khoản hợp đồng đã ký và các quy định về điều chỉnh giá hợp đồng tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

  Nguồn: Công văn 698/BXD-KTXD, ngày 06/04/2015

  Nguồn: Bộ xây dựng