X

Thẩm quyền thẩm định thiết kế công trình xây dựng lưới điện trung áp

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đang làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng mới và cải tạo xây dựng đường dây 35kV và trạm biến áp 35kV sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách. Trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc liên quan đến thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của các công trình này.

Theo điểm c, khoản 1 điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 thì Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình lưới điện trung áp.

Theo quy định thì công trình lưới điện trung áp là các công trình có điện áp đến 35kV. Tuy nhiên theo Thông tư 03/2016/TT-BXD thì phân cấp công trình đường dây và trạm biến áp < 35kV là công trình cấp IV, còn công trình đường dây và trạm biến áp là công trình cấp III.

Theo điểm b, khoản 2 điều 12 của Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 thì các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ), dự toán xây dựng công trình cấp II, cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được đầu tư trên địa bàn hành chính của tỉnh do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư.

Vậy cho tôi hỏi: Thẩm quyền thẩm định thiết kế công trình xây dựng lưới điện trung áp thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được thực hiện theo quy định nào?

Trả lời
  • Huyền Kyubi1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Về thẩm quyền thẩm định thiết kế công trình xây dựng lưới điện trung áp thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Theo đó, hồ sơ thiết kế đối với công trình này được gửi đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư để thẩm định.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng