X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Đơn vị chúng tôi được UBND tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Hiện nay đơn vị chúng tôi ký hợp đồng với nhà thầu thi công thực hiện gói thầu xây dựng công trình đường giao thông các nhánh thuộc dự án này. Căn cứ theo các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình nguồn vốn Ngân sách Nhà nước để thực hiện. Trong đó:

– Tiến độ thi công theo hợp đồng được ký kết là 8 tháng.

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Trong thực hiện hợp đồng có phát sinh vướng mắc như sau:

– Về tiến độ: Hết thời gian thực hiện hợp đồng nhưng công trình chưa hoàn thành do vướng mặt bằng.

– Về xử lý kỹ thuật: Một đoạn đường giao thông gặp đá cứng không thi công được bằng máy đào, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đề xuất xử lý nâng cao độ đường đó phù hợp để không phải phá đá nhằm tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ.

Kính nhờ Bộ Xây dựng trả lời giúp như sau:

1. Chủ đầu tư có được quyền ký gia hạn kéo dài thời gian hoàn thành công trình này với nhà thầu thi công thêm 03 tháng mà không vượt tiến độ của dự án không?

2. Chủ đầu tư được quyền phê duyệt hồ sơ xử lý kỹ thuật điều chỉnh công trình này không? (Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của công trình do chủ đầu tư phê duyệt)

3. Chủ đầu tư có thẩm quyền phê duyệt dự toán phát sinh các khối lượng công việc phát sinh do xử lý kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo ký phụ lục hợp đồng không? (Dự toán công trình do chủ đầu tư phê duyệt)

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc điều chỉnh giá hợp đồng, điều chỉnh tiến độ hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 36, 38 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các điều khoản đã ký trong hợp đồng. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy với trường hợp trong thư bạn hỏi: Khi việc bàn giao mặt bằng không bố trí đủ vốn, không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của nhà thầu gây ra thì được phép điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng. Khi nguyên nhân của chủ đầu tư dẫn đến công việc theo hợp đồng bị dở dang, máy móc thiết bị vật tư của nhà thầu bị ứ đọng hoặc chủ đầu tư chậm thanh toán thì phải bồi thường cho nhà thầu.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng