X

Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Sở Y tế Đồng Tháp ở địa chỉ email soyt_dt@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp.

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

  1. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì: “Tác giả của thiết kế công trình được lựa chọn thông qua thi tuyển hoặc được tuyển chọn được bảo hộ quyền tác giả và ưu tiên đàm phán, ký kết hợp đồng để lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng khi tác giả của thiết kế kiến trúc đó có đủ điều kiện năng lực theo quy định…Nếu tác giả của thiết kế kiến trúc được lựa chọn từ chối thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định của pháp luật.”

  2. Đối với dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, sau khi có kết quả đánh giá, xếp hạng của Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc, người quyết định đầu tư tổ chức và căn cứ kết quả đấu thầu để lựa chọn nhà thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình là chưa phù hợp với quy định. Tuy nhiên, do nhà thầu được lựa chọn để lập dự án đầu tư xây dựng theo kết quả đấu thầu cũng là nhà thầu đã được Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc đánh giá, xếp hạng cao nhất.

  Vì vậy, để tạo điều kiện triển khai dự án được thuận lợi, kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho cư dân tỉnh Đồng Tháp và khu vực lân cận, chủ đầu tư có thể tiếp tục xem xét, đàm phán ký hợp đồng các bước thiết kế tiếp theo với nhà thầu nêu trên. Đồng thời, phải thực hiện bổ sung Quyết định chọn phương án kiến trúc của người quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

  Nguồn: Bộ xây dựng