X

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp hỏi về nội dung liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc9 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng khi chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. Tuy nhiên, tại Khoản 8 Điều 18, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP lại không quy định biện pháp khắc phục hậu quả.

  Trong phạm vi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Sở thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo đúng mức độ, hành vi quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dụng Đồng Tháp có quyền yêu cầu tổ chức vi phạm thực hiện lại việc lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định đối với công trình vi phạm để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng