X

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Chúng tôi đang tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng. Vậy khi lập giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có cần phải tính toán cả chi phí dự phòng hay không? Trường hợp trong giá gói thầu có bao gồm cả chi phí dự phòng trượt giá, dự phòng phát sinh khối lượng nhưng thực tế khi thực hiện hợp đồng lại không xảy ra trượt giá, phát sinh khối lượng thì xử lý như thế nào và nhà thầu có được thanh toán khoản chi phí dự phòng trượt giá và phát sinh khối lượng hay không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi9 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

  Giá gói thầu được quy định tại Khoản 5, Điều 15, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng