X

Thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Tôi đang làm tại Tổng công ty Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tổng công ty chúng tôi đang triển khai các dự án cơ sở hạ tầng, chúng tôi chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (thiết kế 1 bước). Theo quy định thì nguồn vốn đầu tư là vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Tôi xin hỏi, đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (thiết kế 1 bước) thì người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 có thẩm quyền thẩm định có đúng không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động trả lời như sau:

    Nếu dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Tổng Công ty nhà nước quyết định đầu tư thì thiết kế bản vẽ thi công, dự toán do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định theo phân cấp.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng