X

Chi phí thẩm tra công trình

Hiện nay, Công ty chúng tôi thực hiện thẩm tra một số công trình cho trung tâm chống ngập Tp.HCM đã được Chủ đầu tư và cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thi công, công trình thiết kế và điều chỉnh lại một số công tác. Nay Chủ đầu tư tiếp trục gửi cho chúng tôi thẩm tra thiết kế điều chỉnh (không do lỗi của Tư vấn thẩm tra). Vậy cho Chúng tôi hỏi: Chủ đầu tư phải trả thêm chi phẩm thẩm tra điều chỉnh cho công ty chúng tôi không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Quý đơn vị cần kiểm tra lại loại hợp đồng thẩm tra đã ký với chủ đầu tư là loại hợp đồng nào cũng như các điều kiện và điều khoản được quy định tại hợp đồng. Theo đó dựa trên loại hợp đồng và phạm vi công việc quy định tại hợp đồng đã ký, quý đơn vị mới có thể quyết định được liệu chủ đầu tư có cần trả thêm chi phí thẩm tra hay không.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng