X

Áp dụng định mức chi phí chung

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của bạn Đoàn Mai Phương hỏi về nội dung liên quan đến việc áp dụng định mức chi phí chung.

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Bảng 3.8 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “Công tác lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng, công tác xây lắp đường dây, công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp, công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng”…áp dụng mức chi phí chung là 65% trên chi phí nhân công trong dự toán.

    Trung tâm Thông tin

    Nguồn: Bộ xây dựng