X

Xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Trong quá trình triển khai chỉ định thầu và đấu thầu các công tác tư vấn, Ban Quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung tỉnh Ninh Thuận đã có một số vướng mắc trong việc định xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng. Vì vậy kính đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến giải đáp về nội dung cụ thể sau:

Các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo Quyết định 957/QĐ-BXD và giá trị này được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức hợp đồng trọn gói.

Theo Khoản 1 Điều 26 của Nghị định 32/NĐ-CP thì “trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng chủ đầu tư phải tổ chức xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Điều 15 của Nghị định 32/NĐ-CP làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu”.

Vậy cho tôi hỏi: Khi tổ chức xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Điều 15 của Nghị định 32/NĐ-CP làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu thì Phòng Thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo phương pháp tính lương chuyên gia theo Quyết định 957/QĐ-BXD chứ không trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) được duyệt mặc dù không thay đổi về phạm vi công việc tiến độ thực hiện. Như vậy việc xác định dự toán gói thầu theo phương pháp tính lương chuyên gia là đúng hay cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) là đúng?

Việc xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo phương pháp tính lương chuyên gia theo Quyết định 957/QĐ-BXD là không phù hợp với loại hợp đồng trọn gói đã được phê duyệt. Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 62 của Luật Đấu thầu năm 2013 có quy định “Đối với cung cấp dịch vụ tư vấn, …, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói”.  Vậy phải xử lý như thế nào?

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố tại Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 là định mức tham khảo. Theo đó, căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, công trình, chủ đầu tư quyết định áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

  Việc lập dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình là quy trình hỗ trợ chủ đầu tư trong việc xác định giá gói thầu. Việc quyết định loại hợp đồng áp dụng cho gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình là do Chủ đầu tư quyết định và không liên quan đến phương pháp lập dự toán.


  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng