X

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng

Công trình thi công với thời gian 310 ngày (từ ngày 27/10/2015 đến ngày 01/9/2016). Ngày 12/4/2016 Chủ đầu tư mới bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và đến ngày 25/5/2016 thi công xong phần san nền. Tuy nhiên, đơn vị sử dụng có công văn yêu cầu thay đổi thiết kế và Chủ đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi thiết kế (ngày 27/6 Chủ đầu tư có văn bản đồng ý cho điều chỉnh thiết kế) và đến ngày 25/8/2016 vẫn chưa có quyết định phê duyệt điều chỉnh. Vậy cho tôi hỏi: Việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng được thực hiện như thế nào? Tính từ ngày 27/6/2016 hay thời gian nào? và trong quá trình từ ngày 27/6/2016 đến khi được phê duyệt điều chỉnh, đơn vị thi công có được phép thi công tiếp hay phải dừng lại để chờ phê duyệt điều chỉnh xong mới được thi công tiếp?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng căn cứ theo thời gian đã được ký kết trong hợp đồng và thời gian thực tế thực hiện hợp hợp đồng. Việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng thực hiện theo Điều 39, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng