X

Việc chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

Dự án khu nhà ở thương mại đã phê duyệt có bố trí đủ diện tích nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, chủ đầu tư xin điều chỉnh tăng diện tích nhà ở xã hội bằng cách hoán đổi diện tích nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trong dự án. Vậy cho tôi hỏi, việc xin điều chỉnh trên được xác định là điều chỉnh cục bộ hay tổng thể quy hoạch? Việc điều chỉnh này có đảm bảo đúng theo quy định pháp luật không?

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến như sau:

  Theo nội dung Bạn đọc hỏi thì dự án khu nhà ở thương mại đã phê duyệt có bố trí đủ diện tích nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; nay chủ đầu tư dự án xin điều chỉnh tăng diện tích nhà ở xã hội bằng cách hoán đổi diện tích nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trong dự án.

  Theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 thì Nhà nước có chủ trương đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

  Việc đề xuất điều chỉnh tăng diện tích nhà ở xã hội thông qua việc hoán đổi diện tích nhà ở thương mại của dự án sang nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 84 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Theo đó, đối với việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quy mô từ 500 căn trở lên (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư) thì UBND cấp tỉnh đề xuất Bộ Xây dựng xem xét, quyết định; đối với việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quy mô dưới 500 căn thì do UBND cấp tỉnh quyết định.

  Việc thực hiện điều chỉnh tăng diện tích nhà ở xã hội bằng cách hoán đổi diện tích nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trong dự án khu nhà ở thương mại đã được phê duyệt nếu không làm thay đổi quy mô, diện tích, số lượng căn hộ, quy hoạch của dự án thì chỉ là điều chỉnh chủ trương, mục đích đầu tư dự án, từ nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội, không phải là điều chỉnh quy hoạch tổng thể.

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng