X

Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình và chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực

Theo mục 3 điều 47 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP: 3. Các công trình đã thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành công trình.

Vậy Bộ Xây dựng vui lòng cho biết là các công trình đã khởi công phần móng từ tháng 12/2012 nhưng chưa ký hợp đồng thuê Tư vấn về chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng thì có phải thực hiện chứng nhận này theo 209/2005/ND-CP không? hay có thể không làm phần chứng nhận này theo 15/2013/NĐ-CP (đã khởi công tháng 12/2012)?

Xin quý Bộ vui lòng phản hồi để biết cách áp dụng Nghị định 15.

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Các công trình đã ký hợp đồng thuê tư vấn về chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước thời điểm ngày 15/4/2013 thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3 Điều 47 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

  Theo hướng dẫn tại mục 1 Điều 47 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP, kể từ ngày 15/4/2013 Nghị định 209/2004/NĐ-CP hết hiệu lực. Việc thực hiện chứng nhận nêu trên không quy định trong Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng