X

Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng

Theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP tại Điều 29: “Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công công trình”, tại khoản 1: Thí nghiệm đối chứng được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng và môi trường;

b) Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị và chất lượng thi công xây dựng có dấu hiệu không đảm bảochất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế;

c) Theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Vậy tôi xin hỏi, khi Sở chuyên ngành kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hàng năm về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn có được thí nghiệm đối chứng những công trình đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng hay không?

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trả lời như sau:

  Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định việc “Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng”.

  Trường hợp công trình đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, khi kiểm tra phát hiện thấy công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình có biểu hiện không đảm bảo chất lượng thì cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thể yêu cầu thực hiện kiểm định chất lượng công trình theo quy định tại Khoản 5 Điều 40 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng