X

Phải công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Công ty tôi đã tham gia đấu thầu một gói thầu Khảo sát xây dựng và đã trúng thầu. Tất cả các quy định về điều kiện năng lực chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ, công ty cũng đã đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia, chúng tôi cũng đang làm thủ tục đăng ký thông tin năng lực hoạt động với Sở Xây dựng Hà Nội nhưng thủ tục chưa hoàn thiện. Chúng tôi cũng đã ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư và đang thực hiện công việc. Hiện nay Chủ đầu tư đang xem xét lại tư cách Nhà thầu của công ty chúng tôi với lý do chưa đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng. Vậy chúng tôi có vi phạm quy định không? Nếu có thì giải quyết như thế nào?

Trả lời
 • Tung Anh9 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý. Vì vậy, để có cơ sở lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khảo sát xây dựng thì tổ chức phải thực hiện việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng