X

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình cấp IV

Hiện Ban quản lý dự án chúng tôi đang chuẩn bị triển khai xây dựng các trạm BTS (cột viễn thông) có chiều cao 34,5m (công trình cấp IV), với dự toán 1 trạm khoảng 400 triệu đồng. Vậy tôi xin hỏi, nếu công trình cấp IV, sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng (1 công trình khoảng 10 trạm) thì cơ quan chuyên môn nào sẽ chủ trì thẩm định thiết kế và dự toán?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình cấp IV thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng