X

Tổng mức đầu tư của một Tiểu dự án giải phóng mặt bằng

Hiện nay, Ban Quản lý Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải) là đại diện Chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (Tiểu dự án GPMB). Qua triển khai thực hiện có một số vướng mắc về tổng mức đầu tư của Tiểu dự án GPMB như sau:

1. Tiểu dự án thành phần GPMB được Bộ Giao thông vận tải tách ra và chuyển giao cho địa phương làm chủ đầu tư và Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt tổng giá trị của Tiểu dự án GPMB vậy khi chuyển giao về địa phương có phải phê duyệt lại tổng mức đầu tư của Tiểu dự án GPMB hay không?

2. Đối với từng hạng mục công trình riêng lẻ thuộc Tiểu dự án GPMB như: Di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư,… có phải phê duyệt tổng mức đầu tư của từng hạng mục công trình trên hay giá trị xây dựng của từng công trình đã nằm trong tổng mức đầu tư của Tiểu dự án GPMB.

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Tổng mức đầu tư được Người quyết định đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải quyết định, vì vậy địa phương không phải phê duyệt lại tổng mức đầu tư của tiểu dự án GPMB.

  2. Giá trị xây dựng của từng hạng mục công trình thuộc tiểu dự án GPMB nói trên đã nằm trong tổng mức đầu tư của tiểu dự án GPMB. (Không có tổng mức đầu tư của hạng mục công trình).
   

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng