X

Tổng mức đầu tư xây dựng

Sở Xây dựng Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới: Dự án số 4, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa; dự án có quy mô 24,53 ha; tính chất là dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điều 17 Luật Nhà ở. Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, thì dự án bao gồm các khu chức năng sau: Đất chung cư cao cấp, đất công viên, đất trung tâm hành chính, đất trường học, đất thương mại, đất bãi đỗ xe, đất giao thông, đất cây xanh, đất hành lang cách ly đê.

Theo Hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư dự án, thì nhà đầu tư sẽ trực tiếp đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh; các hạng mục đầu tư xây dựng chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, nhà đầu tư sẽ thực hiện hoặc hợp tác, chuyển nhượng cho chủ đầu tư thứ cấp thực hiện. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư đã xác định tổng mức đầu tư thực hiện dự án bao gồm: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Để có cơ sở xem xét, đánh giá tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trên tổng mức đầu tư của dự án theo quy định, Sở Xây dựng xin ý kiến của Bộ Xây dựng về tổng mức đầu tư dự án do nhà đầu tư xác định nêu trên có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Căn cứ Điều 10 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Tổng mức đầu tư xây dựng này bao gồm toàn bộ các hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng.

  Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng được quy định cụ thể tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng