X

Định mức dự toán công tác khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình hỏi về nội dung liên quan đến định mức dự toán công tác khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm.

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì Bộ Xây dựng thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng công trình, công bố định mức xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy khi lập dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình Chống thấm đập chính hồ chứa nước Bẹ, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, chủ đầu tư xem xét áp dụng định mức dự toán công tác khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm do Bộ Xây dựng công bố nếu định mức phù hợp về biện pháp thi công, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình.

  Nguồn: Công văn 2518/BXD-KTXD, ngày 09/10/2014

   

  Nguồn: Bộ xây dựng