X

Hợp đồng tư vấn xây dựng

Hiện nay đơn vị chúng tôi đang là chủ đẩu tư thực hiện một dự án đầu tư xây dựng (lĩnh vực quốc phòng – an ninh). Đối với các Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trước đây (trước ngày 1/1/2015), chúng tôi thực hiện thuê tư vấn quản lý dự án, hình thức hợp đồng là hợp đồng theo tỷ lệ %, giá hợp đồng là tạm tính.

Hiện nay, đơn vị chúng tôi đang chuẩn bị triển khải một Báo cáo kinh tế – kỹ thuật mới. Do đó, đang dự kiến ký hợp đồng với một Ban QLDA trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì không còn loại hợp đồng theo tỷ lệ %, trong khi Thông tư 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng không hướng dẫn cụ thể về hợp đồng tư vấn quản lý dự án.

Vậy, trong trường hợp này, chúng tôi có thể áp dụng mẫu hợp đồng nào và có thể xác định hợp đồng này là loại hình hợp đồng nào?

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời như sau:

  Theo quy định tại Khoản 2 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì đối với dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành. Trường hợp không thực hiện được hình thức Ban QLDA chuyên ngành, khu vực thì có thể sử dụng hình thức ủy thác quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Loại hợp đồng là hợp đồng tư vấn xây dựng, hình thức giá hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo thời gian.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng