X

Xác định giá tiêu thụ nước sạch

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình hỏi về nội dung liên quan đến việc xác định giá tiêu thụ nước sạch.

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn thì công tác quản lý khách hàng (mã hiệu định mức NS2.01.00) và công tác quản lý, vận hành mạng cấp nước (mã hiệu định mức NS2.02.00) trong tập Định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước công bố kèm theo Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thuộc chi phí bán hàng.

    Trung tâm Thông tin

    Nguồn: Bộ xây dựng