X

Áp dụng đơn giá nhân công trong xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng có đề cập đến lương vùng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP. Tôi xin hỏi, khi tính dự toán xây dựng công trình áp dụng mức lương nào thì đúng với các quy định hiện hành?

Trả lời
 • Quang Lê Minh9 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời bà Hiền như sau:

  Đối tượng áp dụng của Thông tư 01 là chủ đầu tư, tư vấn, các cơ quan quản lý và các đối tượng có liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mục đích việc ban hành Thông tư số 01 là để hướng dẫn cách xác định mức lương nhân công xây dựng đầu vào phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường theo quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  Trong khi đó, đối tượng áp dụng của Nghị định 103 là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… (sử dụng lao động) thuê mướn lao động theo hợp đồng. Mục đích của Nghị định 103 là để các bên ký kết hợp đồng lao động xác định mức lương tối thiểu đầu ra, là cơ sở để người sử dụng lao động trả lương cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

  Theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2015, giá nhân công tính theo tháng bằng mức lương cơ sở đầu vào nhân với hệ số cấp bậc, do vậy mức lương của công nhân xây dựng cao hơn nhiều mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại Nghị định 103.


  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng