X

Quyết toán hợp đồng trọn gói bằng đúng giá trong hợp đồng

Hiện nay, đơn vị tôi đang thi công công trình xây lắp theo hình thức hợp đồng trọn gói. Tôi muốn hỏi, trong quá trình thi công và nghiệm thu công việc, có cần tính lại theo khối lượng thi công thực tế không?

Trong quá trình thi công, chúng tôi thi công đúng, đủ các yêu cầu và nội dung trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên khi tính khối lượng thì khối lượng thực tế khác với khối lượng trong hợp đồng (có thể tăng hoặc giảm so với hợp đồng). Vậy khối lượng thi công thực tế có ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng khi quyết toán không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng đã ký.

  Đối với hợp đồng trọn gói, khi nhà thầu hoàn thành các công việc theo thiết kế kèm theo hợp đồng đã ký và các nội dung quy định trong hợp đồng thì giá trị thanh, quyết toán hợp đồng trọn gói bằng đúng giá ghi trong hợp đồng đã ký.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng