X

Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng

Hiện nay Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang chúng tôi đang thi công Dự án nhà ở xã hội tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình thi công ép cọc có phát sinh khối lượng (vượt so với dự toán thiết kế được phê duyệt). Theo điều 33, Nghị định 59/2015 có nêu: Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý; khối lượng phát sinh được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình. Vậy tôi xin hỏi, quy trình các bước để phê duyệt khối lượng phát sinh cụ thể như thế nào để Công ty chúng tôi có đầy đủ cơ sở pháp lý quyết toán sau này?

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc thi công công trình xây dựng, các hạng mục công trình xây dựng thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết giữa các bên có hiệu lực.

  Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 37 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng