X

Áp dụng định mức xây dựng

Chúng tôi đang thi công 01 công trình TBA đến khi mở hố móng thì nền móng có đá, tuy nhiên đá tại khu vực này là không liền khối (thuộc dạng đá mồ cội xếp chồng) một số khối lượng đá tảng to không xúc, vận chuyển đi được đơn vị thi công phải khoan nổ mìn phá đá sau đó mới xúc vận chuyển đi được. Để phê duyệt điều chỉnh chúng tôi áp dụng định mức xây dựng 1776 mã AB.51123 phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan đường kính 76 mm, đá cấp III (cấp đất đá do đơn vị thí nghiệm hiện trường xác định), và tính nhân với hệ số định mức công việc là 0,6. Vậy xin hỏi quý Bộ, với công việc phá đá theo nội dung trên thì chúng tôi áp mã phá đá mặt bằng và nhân với hệ số định mức công việc trên là phù hợp hay chưa, nếu chưa thì phải áp mã định mức nào cho phù hợp?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng đó.

  Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì định mức xây dựng được Bộ Xây dựng công bố là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

  Vụ Kinh tế Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng