X

Có được bán nhà ở xã hội cho người nước ngoài?

Nhà ở xã hội có được phép sang tên cho người nước ngoài sau 5 năm không?

Trả lời
 • Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điều 159 Luật Nhà ở 2014 thì cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

  Pháp luật về nhà ở không có quy định được bán lại nhà ở xã hội cho cá nhân nước ngoài kể từ thời điểm người mua, thuê mua nhà ở xã hội được phép bán cho các đối tượng có nhu cầu.


  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

   

  Nguồn: Bộ xây dựng