X

Hướng dẫn thời hạn và giá thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Một căn nhà ở xã hội với niên hạn sử dụng 50 năm, đã được ký hợp đồng cho thuê mua với thời gian cho thuê mua là 15 năm (thời gian thu hồi vốn là 15 năm), nhưng mới thực hiện hợp đồng thuê mua được 10 năm thì người thuê mua không còn nhu cầu tiếp tục thuê mua nên giao trả lại nhà. Như vậy, căn nhà này khi tiếp tục cho người khác thuê mua thì tính thời gian cho thuê mua bao nhiêu năm là đúng? Vẫn tiếp tục cho thuê mua lần 2 với thời gian là 15 năm hay chỉ còn 05 năm do đã trừ đi thời gian 10 năm mà người thuê mua lần đầu thực hiện? và giá cho thuê mua lần sau có phải tính toán lại do khấu hao qua thời gian đã sử dụng không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản có ý kiến như sau:

  Về thời hạn thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước: Tại khoản 2 Điều 62 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định cụ thể về thời hạn thuê, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở. Quy định này không phân biệt người thuê mua nhà ở lần đầu hay là người thuê mua tiếp theo. Trường hợp người thuê mua nhà ở xã hội trả lại nhà trong thời gian đang thuê mua thì cơ quan quản lý nhà ở xã hội sẽ thu hồi nhà ở và xem xét, giải quyết cho đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Nhà ở năm 2014.

  Về giá thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước: Nguyên tắc và phương pháp xác định giá thuê mua nhà ở xã hội đã được quy định cụ thể tại khoản 2, khoản 3 Điều 60 của Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 17 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với trường họp thu hồi nhà ở xã hội và cho người tiếp theo thuê mua thì giá thuê mua nhà ở đối với người tiếp theo cũng phải bảo đảm các nguyên tắc, phương pháp theo quy định hiện hành. Trong đó, giá thuê mua nhà ở lần 2 sẽ được xem xét, tính toán trên cơ sở thời hạn của hợp đồng thuê mua mới và giá trị còn lại của chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sau khi kết thúc hợp đồng thuê mua nhà ở lần đầu.


  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng